Oddział Toruński

Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Program działalności Oddziału Toruńskieg PTG 2023-2024

Wieczory PTG - stacjonarne lub online

W roku 2023/2024 wieczory PTG będą odbywać się w jednej z dwóch form: kontaktowej (w Audytorium im. R. Galona w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej) lub zdalnej (na platformie Teams).

Ogłoszenia z informacjami o poszczególnych prelekcjach będą udostępniane na profilu Facebook Oddziału.


Program wieczorów PTG

 • 25.10.2023 – Zdzisław Preisner – "Wyspa Bali – Klejnot Tropików" (forma kontaktowa)
 • 29.11.2023 – Teresa Łopuska-Adamiak, Czesław Adamiak – "Parki Narodowe zachodnich Stanów Zjednoczonych" (forma kontaktowa)
 • 20.12.2023 – Justyna Chodkowska-Miszczuk – "Świetlana przyszłość? Energetyka w Polsce" – webinar i panel dyskusyjny (forma zdalna)
 • 31.01.2024 – Arkadiusz Stańczyk, Zbigniew Zygora – "„Jak przygotować geograficznych olimpijczyków" (forma zdalna)
 • 28.02.2024 – Kamil Czarnecki wraz ze studentami WNoZiGP UMK – "Podróżowanie w czasie studiów"
 • 20.03.2024 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Toruńskiego PTG połączone z odczytem
  • godz. 16:00–18:00 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Toruńskiego PTG
  • godz. 18:00–19:00 – Odczyt – Mieczysław Kunz i Dominika Daab – "Zanieczyszczenie światłem" (temat roboczy 🙂)
  • godz. 19:00 – Tradycyjne Spotkanie Towarzyskie członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 • 24.04.2024 – Joanna Stachowiak – "Argentyna, Ziemia Ognista" (temat roboczy 🙂)
 • 05.06.2024 – Przemysław Charzyński, Marcin Świtoniak – "Sahara dla początkujących i nie tylko – Maroko i Algieria"
 • Wrzesień 2024 – Wycieczka – do ustalenia w późniejszym terminie

Historia Oddziału Toruńskiego PTG

Początki PTG w Toruniu

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Geograficznego powstał 7 lipca 1946 roku. Założyli go toruńscy geografowie działający w nowo powstałym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz geografowie pracujący w Kuratorium Szkolnym i szkolnictwie.

W czasie pierwszego organizacyjnego Walnego Zebrania OT PTG na Przewodniczącą OT PTG została wybrana prof. Maria Kiełczewska. W kolejnych latach godność przewodniczącego Oddziału pełnili: prof. R. Galon, dr S. Majdanowski dr L. Roszko, prof. W. Niewiarowski, prof. Zygmunt Churski prof. Czesław Pietrucień, dr hab. Z. Babiński, prof. Henryk Rochnowski oraz dr Wiesława Gierańczyk.
Członkowie Zarządu OT PTG w latach 1946-2019

Koła Terenowe

1 kwietnia 1949 roku przy OT PTG powstało Koło Terenowe w Bydgoszczy. 22 stycznia 1953 roku powstało kolejne KT w Grudziądzu. W połowie lat 50-tych powstały jeszcze cztery koła terenowe: Włocławek (1955), Inowrocław (18 styczeń 1954), Rypin (styczeń 1955), Lipno (1955). Obecnie działają Koła we Włocławku i w Grudziadzu.
Przewodniczący Kół Terenowych OT PTG

Działalność Oddziału Toruńskiego PTG

Podstawową formą działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest organizowanie odczytów. Od 1993 r. w Oddziale Toruńskim określane są jako „Wieczory w PTG”, które oprócz funkcji popularyzatorskiej pełnią także rolę integracyjną. Obecnie w ciągu roku odbywa się w Toruniu i siedzibach Kół Terenowych kilkanaście odczytów o charakterze popularnonaukowym, na których frekwencja często przekracza 100 osób.

Oddział Toruński PTG zorganizował też w sumie ponad 50 konferencji i seminariów naukowych. Pięciokrotnie Toruń był gospodarzem najważniejszych spotkań polskich geografów - Zjazdów Polskiego Towarzystwa Geograficznego (w 1947, 1973, 1983, 1995 i 2006 roku).

Od początku swojej działalnośći OT PTG zorganizował blisko 200 wycieczki i warsztaty terenowe. W przeszłości oddział organiozował wyjazdy regionalne, krajowe, jak i zagraniczne. Obecnie raz do roku organizuje dla członków i sympatyków PTG jednodniowe tematyczne wycieczki po najbliższej okolicy.

Przewodniczący Oddziału Toruńskiego PTG

Prof. Maria Kiełczewska

Prof. Maria Kiełczewska

1946
(fot.: geo.umk.pl)
Prof. Rajmund Galon

Prof. Rajmund Galon

1947-53, 61-68, 72-74
(fot.: geo.umk.pl)

Doc. Stefan Majdanowski

1954-57
(fot.: Czasopismo Geograf., 1958)

Doc. Ludmiła Roszko

1957-60
(fot.: torun.pl)

Doc. Władysław Mrózek

1969-71
(fot.: Głos Uczelni, 2001)

Prof. Władysław Niewiarowski

1975-81
(fot.: geo.umk.pl)

Prof. Zygmunt Churski

1981-93
(fot.: AUNC, 1999)

Prof. Czesław Pietrucień

1993-94
(fot.: archiwum R. Pietrucienia)

Prof. Zygmunt Babiński

1994-96
(fot.: ukw.edu.pl)

Prof. Henryk Rochnowski

1996-2011 (fot.: geo.umk.pl)

Dr Wiesława Gierańczyk

2011-2018 (fot.: geo.umk.pl)

Członkowie PTG w Toruniu

W 1947 Oddział Toruński PTG liczył 47 członków. Rozszerzanie działalności i powstanie kół terenowych doprowadziły do wzrostu liczby członków do 348 w roku 1980. Później liczba członków spadła i na przełomie wieków ustabilizowała się na poziomie ok. 150 członkow. W 2017 roku Oddział Toruński PTG miał 91 członków.
Liczba członków OT PTG w latach 1947-2019

Publikacja z okacji 100-lecia PTG

W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział Toruński wydał publikację opisującą historię oddziału, zredagowaną przez dr Wiesławę Gierańczyk. Publikacja jest dostępna do ściągnięcia w formacie PDF poniżej.
  Historia OT PTG

Odznaczenia członków OT PTG

Wśród członków OT nie brakuje osób zasłużonych dla PTG i polskiej geografii. Najwyższe wyróżnienie PTG - członkostwo honorowe - otrzymali dotąd prof. Rajmund Galon w 1965 roku, prof. Jan Szupryczyński w 2006 roku, a także mgr Stanisław Lewandowski i dr Zdzisław Preisner w 2020 roku. 17 członków PTG otrzymało dotąd Medal PTF, a 91 osób - Złotą Odznakę PTG.
Odznaczenia członków Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego - plik PDF

Członkostwo Honorowe PTG

Lp. Imię i nazwisko Rok nadania
1 Rajmund Galon 1965
2 Jan Szupryczyński 2006
3 Stanisław Lewandowski 2020
4 Zdzisław Preisner 2020

Medal PTG

Lp. Imię i nazwisko Rok nadania
1 Rajmund Galon 1965
2 Stefan Kopczyński 1993
3 Jan Szczepkowski 1993
4 Janina Mahrburg 1994
5 Władysław Mrózek 1995
6 Władysław Niewiarowski 1995
7 Ludmiła Roszko 1995
8 Eugenia Kwiatkowska 1997
9 Jan Szupryczyński 1999
10 Stanisław Lewandowski 2004
11 Edward Świtalski 2006
12 Henryk Rochnowski 2008
13 Jan Falkowski 2009
14 Zdzisław Preisner 2011
15 Wiesława Gierańczyk 2017
16 Leon Andrzejewski 2020
17 Daniela Szymańska 2020

Złota odznaka PTG

Lp. Imię i nazwisko Rok nadania
1 Rajmund Galon 1967
2 R. Burczyk 1969
3 Krystyna Kalinowska 1969
4 Stefan Kopczyński 1969
5 Władysław Mrózek 1969
6 Ludmiła Roszko 1969
7 Eugenia Kwiatkowska 1969
8 Władysław Niewiarowski 1970
9 S. Tyczyński 1970
10 Zygmunt Churski 1970
11 I. Łangowska 1971
12 G. Wawrzyński 1971
13 Jan Szupryczyński 1973
14 I. Bondarowicz 1973
15 J. Nowicka 1973
16 H. Smierzchalska 1973
17 Anna Tomczak 1973
18 Margarita Galonowa 1974
19 L. Koc 1974
20 Zofia Churska 1976
21 B. Kalinowski 1976
22 Stanisław Lewnadowski 1976
23 Gabriel Wójcik 1977
24 J. Dąbrowska 1978
25 Helena Cieślak 1978

Złota odznaka PTG - cd.

Lp. Imię i nazwisko Rok nadania
26 M. Liberadzka 1978
27 Czesław Pietrucień 1978
28 A. Wojdyło 1978
29 Antoni Olszewski 1979
30 Edward Wiśniewski 1979
31 Tadeusz Murawski 1981
32 Edward Świtalski 1981
33 Jan Falkowski 1983
34 Urszula Niewiarowska 1983
35 Tadeusz Celmer 1983
36 Teresa Gołębiowska 1983
37 Helena Królikowska 1983
38 Bronisław Plotek 1983
39 Antoni Zwoliński 1983
40 Urszula Nowak 1983
41 Władysław Wojdon 1983
42 Urszula Czerska 1983
43 Irena Wiśniewska 1983
44 Mieczysław Banach 1986
45 Wojciech Sobolewski 1986
46 Walentyna Przybysz 1986
47 Henryk Zieliński 1986
48 Genowefa Mróz 1986
49 Salomea Sujkowska 1986
50 Eugeniusz Drozdowski 1988
51 Maria Bazińska 1988
52 Halina Czapińska 1988
53 Irena Szczepkowska 1988
54 Anna Redzimska 1990
55 Leon Andrzejewski 1990
56 Marian Zaborski 1990
57 Henryk Rochnowski 1991
58 Alina Krutil 1991
59 Krzysztof Roman Lankauf 1993
60 Zofia Komoszyńska 1994
61 Ewa Prażuch 1994
62 Urszula Rudecka 1994
63 Krystyna Czetwertyńska 1995
64 Krystyna Mocna 1995
65 Urszula Pietrucień 1995
66 Zofia Pukrop 1995
67 Mieczysław Sinkiewicz 1995
68 Daniela Szymańska 1996
69 Zenon Kozieł 1996
70 Ryszard Kukier 1997
71 Zdzisław Preisner 1997
72 Janina Rutkowska 1997
73 Ryszard Glazik 1998
74 Kazimierz Marciniak 1998
75 Włodzimierz Marszelewski 1998
76 Krystyna Niedzielska 1999
77 Ewa Kamińska 2001
78 Aleksandra Lewandowska 2001
79 Barbara Spich 2002
80 Zbigniew Podgórski 2003
81 Krystyna Schröder 2003
82 Janina Antoszewska 2004
83 Ludmiła Kozłowska 2004
84 Barbara Wawrzyniak 2004
85 Maria Kalinowska 2008
86 Małgorzata Kozieł 2012
87 Hanna Politowska 2012
88 Arkadiusz Stańczyk 2012
89 Małgorzata Gerke 2014
90 Maria Zakrzewska 2016
91 Zofia Kucharczyk 2017

Zarząd Oddziału Toruńskiego PTG

dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK

Przewodniczący

dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK

Zastępca przewodniczącego

dr Barbara Szyda

Skarbnik

dr Czesław Adamiak

Sekretarz

dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK

Członek Zarządu

dr Marcin Sykuła

Członek Zarządu

Kontakt

Adres

ul. Lwowska 1
87-100 Toruń

Deklaracja członkowska

Deklaracja do pobrania

Numer konta bankowego

16 1140 2004 0000 3502 8221 6965

Nowy numer konta!